Jak na pravidelný monitoring vlastního brandu a dotazů pomocí nástroje Marketing Miner

Monitoring považuji za jeden ze základů každého funkčního online podnikání a jeho pokročilejší implementaci za generátor skvělých podkladů pro linkbuildera. Řekněme si na rovinu, že koho nezajímá, kde o jeho brandu na internetu lidé zmiňují nebo jaké webové stránky navštěvuje cílová skupina, která se baví o určitém téma, ten přichází o obrovský potenciál. Z toho důvodu, jsem se rozhodl sepsat kratší návod k tomu, jak za pomoci nástroje Marketing Miner monitorovat výskyt nově vzniklého obsahu kolem určitého téma nebo brandu a jak jej využít.

Co je monitoring online médií?

Monitoring obecně se zabývá sledováním publikovaného obsahu médií a jeho využitím na straně klienta. V našem případě, se bude jednat o monitoring obsahu webových stránek (nikoli sociálních sítí) a analýzu zmínek v nich. Zjednodušeně řečeno tedy funkcionalitou, která bude uživateli navracet informaci o tom, kde se mluví o dotazu, jež specifikoval.

Pojďme si to ukázat na jednoduchém scénáři:
„Jsem Filip Podstavec a chci vědět, kde o mě kdo co napíše ideálně v krátké časové odezvě, abych mohl na zmínky o svém brandu reagovat. Napíšu tedy nějakému nástroji, aby sledoval v rámci monitoringu dotaz „Filip Podstavec“. Ten poté jakmile narazí na obsah, ve kterém je shoda s frází Filip Podstavec, zašle mi danou URL do emailu.“
Takto hodně zkráceně jak funguje v našem případě monitoring.

Jaké nástroje lze k němu využít?

Nástrojů, které zprostředkovávají monitoring je hodně. Některé zdarma (většinou kvalita nic moc), některé placené a některé i ultraplacené. Osobně jsem měl dobrou zkušenost například s následujícími:

  • Marketing Miner (můj vlastní, zdarma do několika opakovaných reportů a dotazů na vstupu)
  • TalkWalker (placený velmi drahý, založený na monitoringu obsahu webových stránek)
  • Mention (placený, crawler založený na zmínkách v sociálních sítích)

Konkrétně my si dnes ukážeme, jak si nastavit základní monitoring v nástroji Marketing Miner.

Návod jak nastavit pravidelný monitoring v nástroji Marketing Miner

Vezmu to krok za krokem. První věc, kterou potřebujete, je účet v nástroji. Ten získáte tak, že se v sekci registrace buď zaregistrujete pomocí hesla nebo svého Google účtu. Měli byste se dostat na dashboard, který vypadá následovně:

Marketing Miner Dashboard
Marketing Miner Dashboard

Zde je potřeba si zvolit, jaký vstup budeme do nástroje vkládat. V našem případě jde o fráze (ať už jde o brand nebo jiné dotazy), proto v horním menu přejdeme na Keyword Minery. Měli bychom se dostat na stránku podobnou této:

Vložení dat do Keyword Mineru
Vložení dat do Keyword Mineru

Potřebujeme na vstupu pouze pár dotazů, takže použijeme schránku, kterou nám nástroj vrátil. Do té je třeba zadat dotazy, oddělené řádky, ke kterým chceme získávat data.

Já bych například rád monitoroval svůj brand a brand Marketing Mineru. V nástroji lze zadávat na vstup dotazy úplně stejně jako ve vyhledávači Google. Pokud tedy například použiji dotaz filip podstavec, bude mi nástroj vracet veškeré nově vzniklé URL, na kterých se objeví slova filip a podstavec. Což zrovna v případě mého jména je trochu problém, jelikož takových stránek je hodně, ale málokdy se baví opravdu o mně (většinou komentuje nějaký Filip článek o podstavcích).

Proto použijeme (stejně jako když se hledá na Google) přesnou shodu, tedy uvozovky před a na konci fráze. Můj dotaz tedy bude vypadat následovně: „filip podstavec“ (včetně uvozovek).

Dále ponechám zvolen CZ trh (česká vlaječka vedle tlačítka Vybrat Minery) nebo v případě, že se můj brand vyskytuje i v jiných oblastech, tak zvolím jiný trh. A kliknu na tlačítko Vybrat Minery. Před stisknutím tlačítka by v mém případě nastavení vypadalo asi následovně:

Ukázka vstupu při brand monitoringu
Ukázka vstupu při brand monitoringu

Po prokliknutí na tlačítko Vybrat Minery bychom se měli dostat do sekce výběru minerů, kde pouze stačí zvolit data, které chcete o vstupu získávat. V našem případě jde miner Keyword/Brand Monitoring. Tento miner se podívá dle zadání X dní nazpět do indexu a zjistí, o jakém novém obsahu se dozvěděl, který odpovídá zadaným dotazům. Kolik dní se má podívat zpět si můžete zvolit po jeho zaškrtnutí:

Ukázka nastaveníp o zaškrtnutí Keyword/Brand Monitoringu
Ukázka nastavení po zaškrtnutí Keyword/Brand Monitoringu

Kdybychom chtěli jednorázový výstup, stačilo by nyní kliknout na Získat data a miner by zpracoval výstup, kde bychom se podívali na to, kde se o našem brandu zmiňují za posledních X dní. My ale chceme pravidelný monitoring, který nám bude chodit denně do emailu. Za tímto účelem je zde tlačítko Zpracovávat pravidelně, které se po prokliknutí změní na selectbox s výběrem frekvence zasílání zmínek.

Nastavení frekvence zasílání reportu
Nastavení frekvence zasílání reportu

Jelikož jsme nároční a potřebujeme o tom, kde se o nás baví, vědět co nejdříve, zvolíme denní frekvenci zpracování reportů a u Keyowrd/Brand Mineru získávání dat za poslední den a stiskneme tlačítko Získat Data. A je hotovo! Marketing Miner pro nás každý den zpracuje report o tom, kde se o našem brandu někdo zmiňoval a zašle ho automaticky ke stažení do emailu.

Výstup pro „Marketing Miner“ za poslední týden tak vypadal následovně (stahováno dne 8.5.2016):

Je na vás, jakou si zvolíte frekvenci reportů nebo co budete monitorovat (konkurence,…).

Příklady sledovaných dotazů a jejich využití

Brand samozřejmě není zdaleka jediná věc, kterou je dobré sledovat. Pojďme se na to podívat například z pohledu linkbuildera, kterému se mohou hodit následující podklady:

1) Monitoring brandu

Viz. návod, který jsme si ukazovali výše. Monitoring brandu je úplným základem, který nám dá přehled o tom, kde jsme byly zmínění nebo co o nás kdo napsal. Pojďme si ukázat pár pokročilejších příkladů:

Příklady dotazů

„filip podstavec“ -site:podstavec.cz
„marketing miner“ OR „marketingminer“

V prvním příkladu monitoruji svůj brand v přesné shodě, ale z výsledků jsem schválně vyloučil svůj web (na kterém budu sice zmiňován asi často, ale moc mě tu nezajímá). V druhém příkladu zase monitoruji v přesné shodě obě verze názvu nástroje Marketing Miner, jak je lidé píší.

2) Monitoring dotazovacích frází

Jednou z nejpoužívanějších metod v linkbuildingu je právě monitoring dotazovacích frází. Vezměme to nejprve z druhé strany – v případě, že váš klient nebo vy sami vytvoříte obsah, který je odpovědí na některý z frekventovaných dotazů uživateli (například „Jak vybrat správné bezpečností dveře“) a obsah má opravdu hlavu a patu, pak se stáváte pro uživatele jednou z nejlepších možných odpovědí.

V případě, že budete monitorovat trh na dotazovací frázi, se tak budete dostávat k relevantním téma na různých fórech, diskuzích či komntářích, ve kterých svůj obsah můžete v případě, že uživateli doopravdy pomůže, doporučit.

Příklady dotazů

jak vybrat plenky
jak * plenky
site:emimino.cz/diskuse/ plenky

V prvním příkladu jednoduše monitoruji obsah, který obsahuje dotaz jak vybrat plenky. V druhém příkladu hvězdička supluje (stejně jako v Google) jakýkoli dotaz, takže budu dostávat odpovědi jako jak vybrat plenky, jak cokoli plenky, jak protékají plenky, apod. Ve třetím, trošku specifickém příkladu zase sleduji pouze výsledky, které jsou na diskuzi portálu eMimino a jakmile se někde v diskuzi na daném portálu objeví téma, spojené s plenkami, tak se o něm dozvím.

3) Monitoring bezpečnosti vzniklého obsahu

V mnoha případech (primárně pokud jste větší společnost v konkurenčním prostředí) je dobré si hlídat, zda na vás někdo nevytváří negativní obsah či odkazy. To můžete jednoduše zajistit denním monitoringem dotazu, uvedeného níže:

Příklady dotazů

brand (viagra OR sex OR porn OR botox OR casino OR roulette OR xxx OR drugs OR drogy)
„Filip Podstavec“ (viagra OR sex OR porn OR botox OR casino OR roulette OR xxx OR drugs OR drogy)

V prvním dotazu je ukázka, kde není vyplněn název brandu a za ním fráze, se kterými pokud se brand vyskytne někde v obsahu, tak je to problém. V druhém dotazu je již reálná ukázka použití u brandu Filip Podstavec.

4) Monitoring konkurence

Stejně, jako můžete monitorovat svůj brand, tak můžete monitorovat konkurenci. Tak se dozvíte, kde se o konkurenci mluví, do jakých médií investuje a kde se objevuje a inspirovat se jí. Konkurenci není dobré monitorovat denně, ale spíše týdně až měsíčně a poté udělat analýzu domén, na kterých se zmínky o konkurenci vyskytli a zvážit jejich využití. Stejně tak lze tímto způsobem sledovat frekvenci výskytu konkurence a určovat, v jakých obdobích a do jakých médií investuje.

Příklady dotazů

Linki OR „Zdeněk Dvořák“
„Pavel Ungr“

5) Monitoring nově vzniklého obsahu konkurence

Stejně, jako můžete monitorovat brand konkurence, můžete monitorovat nově vzniklý obsah, který produkuje. Stačí k tomu operátor site: a poté vždy jednou za čas kontrolovat, jaký nov+ vzniklý obsah konkurence vytvořila.

Příklady dotazů

site:linki.cz
site:blog.bloxxter.cz

Jaké všechny operátory mohu použít?

Více o operátorech, které můžete při monitoringu využít, naleznete na:

Závěrem

Monitoring je jedním za základů pro téměř každého podnikatele. Po dnešním článku byste měli být schopni monitorovat a identifikovat, kde se mluví o vás, vaší konkurenci a relevantních téma. Všem, kteří svůj brand do nynější doby nemonitorovali, doporučuji ihned začít. Ja naivní myslet si, že jste tak malí, že se o vás nikdo nikde nebaví naopak tak velcí, že by si nikdo nic nedovolil.

Na druhou stranu, vědět o tom, kde se o vás mluví je možná skvělé, ale důležitější částí je, jak na takové výstupy adekvátně reagovat. To už by ale bylo na samostatný článek, na který se můžete těšit později 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *