Co je linkbuilding a kdo je linkbuilder?

Screenshot vyhledávání Google na dotaz "linkbuilding is"

Co je linkbuilding?

Linkbuilding je dlouhodobá činnost, která si klade za cíl navázání partnerství, tvorbu autority z vlastního webu/osob a získávání zmínek v podobě textu, odkazu či obrázku, vedoucí k propagaci webových stránek. A jaké je jeho poselství? Zde bych s dovolením použil citaci od Andrew Dennise:

Link building exists to close the gap between the links you have and the links you deserve.

Tedy v češtině něco jako:

Linkbuilding existuje za účelem, aby odstranil propast mezi odkazy, které máš a odkazy, které si zasloužíš.

Lidé tuto službu také často nazývají: link building či budování nebo získávání odkazů, vesměš se ale jedná o stejnou činnost.

Rozhled klienta po online trhu při spolupráci s linkbuilderem

Pod takovou činností si můžete představit člověka, který má kontakty a přehled o trhu ve kterém pracujete (…ano, vy jako klient). Na základě těchto informací dokáže komunikovat či navazovat spolupráci se zajímavými partnery (primárně vlastníky stránek). Jeho práce vytváří webovým stránkám hodnotu v podobě zmínek či reklamních pozic (odkazů), které s projeví jak na návštěvnosti a konverzích, tak na pozicích webových stránek ve fulltextových vyhledávačích.
Tyto reklamní pozice může získávat jak neplacenou (pouze za cenu vlastního času), tak placenou aktivitou. Neplacené pozice jsou z principu efektivnější a bezpečnější (pokud pominu píár katalogaře a spammery diskuzí) cestou ke kvalitnímu odkazovému profilu a dobré viditelnosti ve vyhledávačích. Stojí ale více úsilí taková partnerství vymyslet, navrhnout a navázat, proto by měly většinu aktivit kvalitního linkbuildera tvořit kreativní způsoby neplacených metodik (jinak nejde o linkbuildera, ale o nákupčího ploch).

Příklad spolupráce, kterou může linkbuilder navázat

S kolegou Vladimírem Rokoským jsme pracovali na strategii linkbuildingu pro portál Profesia.cz. V rámci této strategie jsme se zaměřili na jednu z person, která hledala práci přes městské weby. Mětské weby však sekci s nabídkami práce mají málokdy.
Rozhodli jsme se proto oslovit tyto weby s možností doplnění této sekce, do které jim Profesia obsah vloží. Nechali jsme vytvořit speciální widgety pro jednoduché umístění webmasterů, příliš neznalých své práce a pokusili se oslovit některé weby měst. Až na pár mýlek (promiň Davide :-)) se nám podařilo oslovit větší část městských webů ČR a pozitivní odpovědi některých webmasterů nás překvapily.
V současnosti bylo osloveno pár set městských webů a realizováno 56 dokončených spoluprací (vše zdarma). Za poslední měsíc vygenerovaly odkazy z městských webů více než 4 500 návštěv (měřeno v období 4. 3. 2014-3. 4. 2014), které se dostávají k lokačně relevantním odpovědím a ty si mohou dále filtrovat.

Definice linkbuildingu:

Linkbuilding je kontinuální činnost, vedoucí k získávání strategických partnerů a umístění. Tyto aktivity mají za cíl lepší viditelnost webových stránek na místech, kde je potencionální zákazníci hledají.

Schválně jsem vynechal jakoukoli zmínku o odkazu, která by vedla k patičkovým balastům (přečíst si o tom můžete i u kolegy Lukáše Pítry) a spamovým umístěním. Chápete správně – to není linkbuilding. Úkolem linkbuildera není získávání zpětných odkazů, ale reklamních pozic. Ať už jde o článek, menu či odkaz v sidebaru – primárním cílem takových pozic by měla být návštěvnost a konvertabilnost návštěvníků. A té docílíme pouze, pokud dokážeme vytvořit jak zajímavý, tak přínosný odkaz. Základní otázka před umístěním odkazu na cizí zdroj by tedy měla znít: „Pomůže návštěvníkům stránky X.tld umístěný odkaz? Bude pro ně přínosem?

Kdo je linkbuilder?

Linkbuilder je především partner. Partner, který má dost kontaktů, zkušeností a kreativy na to, aby dal o vašem byznysu vědět. Partner, který má zdroje a dokáže informace o vašem byznysu dostat na místa, kde vás mohou potenciální zákazníci hledat.

Linkbuilder by měl fungovat jako:

 1. Katalyzátor dosahu kvalitního obsahu
 2. „Spojka“ mezi vámi a potenciálními partnery v online trhu
 3. Inovátor, konzultující originální myšlenky propagace a tvorby obsahu
 4. Znalec potenciálu online trhu a komunity, spojené s vaším byznysem

Ale neměl (a v současné době často funguje) by fungovat jako:

 1. Pouhý zprostředkovatel milionů emailů s neznalými majiteli stránek
 2. Spammer diskuzních fór
 3. Nákupčík patičkových a sidebarových odkazů
 4. Pisálek témat, o kterých nic neví v PR katalozích
 5. Mág s pytlem odpadků (…ehm promiňte, balíčkovým prodejem odkazů)

K čemu by vám tedy měl linkbuilder být?

Před a při spolupráci s linkbuilderem
Rozhled klienta po trhu a příležitostech před a při spolupráci s linkbuilderem

Na zjednodušené ilustraci výše (grafik ze mě opravdu nebude…), jsem se snažil vystihnout podstatu toho, co by vám spolupráce s linkbuilderem měla přinést v rámci možnosti využití potenciálních příležitostí k získání reklamní plochy. Před spoluprací má klient omezený přehled o trhu, ve kterém se pohybuje. Často ani neví, jaké weby existují či kde může svou cílovou skupinu oslovit.

Linkbuilder je člověk, který mu tento přehled pomáhá rozvíjet a získávat tak prostor pro zajímavé spolupráce s vlastníky webových stránek. Díky svým kontaktům a vyjednávacím schopnostem, dokáže spolupráci zastřešit z hlediska odkazového profilu a maximálního přínosu pro klienta (viditelnější pozice, widget,…).

Cíle linkbuildingu

Cílem linkbuildingu je šířit pozitivní povědomí o brandu a přivádět efektivně zacílenou návštěvnost z maximálního počtu zdrojů v rozumném časovém horizontu.

Proces linkbuildingu

Zde se přesunu čistě ke svému pohledu, jelikož proces může mít každý nastavený jiný a přitom stejně efektivně, ne-li efektivněji. Kdybych měl proces rozdělit do jednotlivých kroků, vypadaly by asi následovně:

 1. Analýza klienta (jeho činnosti, pozice na trhu, cílech, zdrojích,…)
 2. Doporučení na první pohled viditelná (Je web indexovatelný? Má obsahovou sekci? Vyplatí se mu vůbec dělat linkbuilding?…)
 3. Dotazník na klienta (seznam zdrojů, partnerů, vize, cíle,…)
 4. Analýza současného stavu webu a jeho odkazového profilu + priorizace a stanovení potenciálu obsahu
 5. Průzkum trhu a konkurence
 6. Analýza dat z analýzy klíčových frází, kombinovaná daty z Google Analytics a konzultace rozvoje obsahu
 7. Vizualizace struktury stránek a interního prolinkování (+ případná doporučení)
 8. Tvorba person
 9. Stanovení strategie linkbuildingu
 10. Plnění strategie linkbuildingu, realizace nápadů
 11. Průběžné vyhodnocování plnění strategie a na základě jej, přehodnocování primárních propagačních kanálu a metodik

Výše popsané workflow je samozřejmě ideálním případem. Postup může být pro různé weby jinak koncipovaný. Rozepisovat strukturu jednotlivých kroků by nebylo na jeden článek a možná ani ebook, ale v kostce o linkbuildingu si snad každý dokáže alespoň částečně udělat představu.

Jedna odpověď na “Co je linkbuilding a kdo je linkbuilder?”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *