Role marketingového výzkumu při plánování reklamy

V dnešní době se každý z nás setkává s reklamou na každém kroku, ať už se jedná o reklamu v médiích, denním tisku, na zastávkách autobusů nebo prostě jen na lavičkách v parku či dopravních prostředcích všeho druhu. V rámci úsporných opatření, která se stále více dotýkají i nákladů na reklamní kampaně, požadují zákazníci stále více po reklamních agenturách cílenou reklamu, která bude zaměřena na specifický segment trhu a koncového uživatele. Především z tohoto důvodu je při plánování reklamy stále více využíváno výsledků marketingového výzkumu.

ROLE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU PŘI PLÁNOVÁNÍ REKLAMY
ROLE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU PŘI PLÁNOVÁNÍ REKLAMY

Marketingový výzkum tak v dnešní době nabírá stále více na svojí nepostradatelnosti a je čím dál více využíván jak velkými podniky, tak i malými firmami. V rámci marketingového výzkumu reklamy se shromažďují a vyhodnocují informace o trhu, produktech a především požadavcích potenciálních zákazníků za účelem pochopení požadavků trhu. Z výsledků marketingového výzkumu je možné zvolit to nejefektivnější a nejvhodnější použití reklamy.

Velmi oblíbenou sadou marketingových nástrojů je tzv. marketingový mix, který je označován také někdy jako metoda 4P. Jak je známo, marketingový mix shrnuje a spojuje 4 základních marketingové nástroje, které jsou využívány k tomu, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Marketingový mix využívají především větší společnosti a firmy, které mají dostatečné rozpočty na reklamní kampaně. Menší a střední firmy většinou nemají dostatek finančních prostředků a proto se snaží cílového zákazníka zaujmout pomocí nekonvenčních forem, jako je guerilla marketing. Výsledná reklamní kampaň je pak obvykle nečekaná, drastická nebo humorná tak, aby zaujala potenciálního zákazníka.

V posledních několika letech ale stále více vstupuje do marketingových výzkumů další z technik, která je běžně označována jako virální marketing. Virální marketing pro komerční sdělení využívá dnes velmi rozšířených sociálních sítí a především jejich uživatelů jako šiřitelů informace. Cíl marketingu, který probíhá prostřednictvím sociálních sítí, je jednoduchý a prostý – zaujmout potenciálního zákazníka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *