Linkbuilding

10Zář

Co je linkbuilding a kdo je linkbuilder?

Screenshot vyhledávání Google na dotaz "linkbuilding is"

Co je linkbuilding?

Linkbuilding je dlouhodobá činnost, která si klade za cíl navázání partnerství, tvorbu autority z vlastního webu/osob a získávání zmínek v podobě textu, odkazu či obrázku, vedoucí k propagaci webových stránek. A jaké je jeho poselství? Zde bych s dovolením použil citaci od Andrew Dennise:

Link building exists to close the gap between the links you have and the links you deserve.

Tedy v češtině něco jako:

Linkbuilding existuje za účelem, aby odstranil propast mezi odkazy, které máš a odkazy, které si zasloužíš.

Lidé tuto službu také často nazývají: link building či budování nebo získávání odkazů, vesměš se ale jedná o stejnou činnost.

Rozhled klienta po online trhu při spolupráci s linkbuilderem

Pod takovou činností si můžete představit člověka, který má kontakty a přehled o trhu ve kterém pracujete (…ano, vy jako klient). Na základě těchto informací dokáže komunikovat či navazovat spolupráci se zajímavými partnery (primárně vlastníky stránek). Jeho práce vytváří webovým stránkám hodnotu v podobě zmínek či reklamních pozic (odkazů), které s projeví jak na návštěvnosti a konverzích, tak na pozicích webových stránek ve fulltextových vyhledávačích.
Tyto reklamní pozice může získávat jak neplacenou (pouze za cenu vlastního času), tak placenou aktivitou. Neplacené pozice jsou z principu efektivnější a bezpečnější (pokud pominu píár katalogaře a spammery diskuzí) cestou ke kvalitnímu odkazovému profilu a dobré viditelnosti ve vyhledávačích. Stojí ale více úsilí taková partnerství vymyslet, navrhnout a navázat, proto by měly většinu aktivit kvalitního linkbuildera tvořit kreativní způsoby neplacených metodik (jinak nejde o linkbuildera, ale o nákupčího ploch).

Příklad spolupráce, kterou může linkbuilder navázat

S kolegou Vladimírem Rokoským jsme pracovali na strategii linkbuildingu pro portál Profesia.cz. V rámci této strategie jsme se zaměřili na jednu z person, která hledala práci přes městské weby. Mětské weby však sekci s nabídkami práce mají málokdy.
Rozhodli jsme se proto oslovit tyto weby s možností doplnění této sekce, do které jim Profesia obsah vloží. Nechali jsme vytvořit speciální widgety pro jednoduché umístění webmasterů, příliš neznalých své práce a pokusili se oslovit některé weby měst. Až na pár mýlek (promiň Davide :-)) se nám podařilo oslovit větší část městských webů ČR a pozitivní odpovědi některých webmasterů nás překvapily.
V současnosti bylo osloveno pár set městských webů a realizováno 56 dokončených spoluprací (vše zdarma). Za poslední měsíc vygenerovaly odkazy z městských webů více než 4 500 návštěv (měřeno v období 4. 3. 2014-3. 4. 2014), které se dostávají k lokačně relevantním odpovědím a ty si mohou dále filtrovat.

Definice linkbuildingu:

Linkbuilding je kontinuální činnost, vedoucí k získávání strategických partnerů a umístění. Tyto aktivity mají za cíl lepší viditelnost webových stránek na místech, kde je potencionální zákazníci hledají.

Schválně jsem vynechal jakoukoli zmínku o odkazu, která by vedla k patičkovým balastům (přečíst si o tom můžete i u kolegy Lukáše Pítry) a spamovým umístěním. Chápete správně – to není linkbuilding. Úkolem linkbuildera není získávání zpětných odkazů, ale reklamních pozic. Ať už jde o článek, menu či odkaz v sidebaru – primárním cílem takových pozic by měla být návštěvnost a konvertabilnost návštěvníků. A té docílíme pouze, pokud dokážeme vytvořit jak zajímavý, tak přínosný odkaz. Základní otázka před umístěním odkazu na cizí zdroj by tedy měla znít: „Pomůže návštěvníkům stránky X.tld umístěný odkaz? Bude pro ně přínosem?

Kdo je linkbuilder?

Linkbuilder je především partner. Partner, který má dost kontaktů, zkušeností a kreativy na to, aby dal o vašem byznysu vědět. Partner, který má zdroje a dokáže informace o vašem byznysu dostat na místa, kde vás mohou potenciální zákazníci hledat.

Linkbuilder by měl fungovat jako:

 1. Katalyzátor dosahu kvalitního obsahu
 2. „Spojka“ mezi vámi a potenciálními partnery v online trhu
 3. Inovátor, konzultující originální myšlenky propagace a tvorby obsahu
 4. Znalec potenciálu online trhu a komunity, spojené s vaším byznysem

Ale neměl (a v současné době často funguje) by fungovat jako:

 1. Pouhý zprostředkovatel milionů emailů s neznalými majiteli stránek
 2. Spammer diskuzních fór
 3. Nákupčík patičkových a sidebarových odkazů
 4. Pisálek témat, o kterých nic neví v PR katalozích
 5. Mág s pytlem odpadků (…ehm promiňte, balíčkovým prodejem odkazů)

K čemu by vám tedy měl linkbuilder být?

Před a při spolupráci s linkbuilderem

Rozhled klienta po trhu a příležitostech před a při spolupráci s linkbuilderem

Na zjednodušené ilustraci výše (grafik ze mě opravdu nebude…), jsem se snažil vystihnout podstatu toho, co by vám spolupráce s linkbuilderem měla přinést v rámci možnosti využití potenciálních příležitostí k získání reklamní plochy. Před spoluprací má klient omezený přehled o trhu, ve kterém se pohybuje. Často ani neví, jaké weby existují či kde může svou cílovou skupinu oslovit.

Linkbuilder je člověk, který mu tento přehled pomáhá rozvíjet a získávat tak prostor pro zajímavé spolupráce s vlastníky webových stránek. Díky svým kontaktům a vyjednávacím schopnostem, dokáže spolupráci zastřešit z hlediska odkazového profilu a maximálního přínosu pro klienta (viditelnější pozice, widget,…).

Cíle linkbuildingu

Cílem linkbuildingu je šířit pozitivní povědomí o brandu a přivádět efektivně zacílenou návštěvnost z maximálního počtu zdrojů v rozumném časovém horizontu.

Proces linkbuildingu

Zde se přesunu čistě ke svému pohledu, jelikož proces může mít každý nastavený jiný a přitom stejně efektivně, ne-li efektivněji. Kdybych měl proces rozdělit do jednotlivých kroků, vypadaly by asi následovně:

 1. Analýza klienta (jeho činnosti, pozice na trhu, cílech, zdrojích,…)
 2. Doporučení na první pohled viditelná (Je web indexovatelný? Má obsahovou sekci? Vyplatí se mu vůbec dělat linkbuilding?…)
 3. Dotazník na klienta (seznam zdrojů, partnerů, vize, cíle,…)
 4. Analýza současného stavu webu a jeho odkazového profilu + priorizace a stanovení potenciálu obsahu
 5. Průzkum trhu a konkurence
 6. Analýza dat z analýzy klíčových frází, kombinovaná daty z Google Analytics a konzultace rozvoje obsahu
 7. Vizualizace struktury stránek a interního prolinkování (+ případná doporučení)
 8. Tvorba person
 9. Stanovení strategie linkbuildingu
 10. Plnění strategie linkbuildingu, realizace nápadů
 11. Průběžné vyhodnocování plnění strategie a na základě jej, přehodnocování primárních propagačních kanálu a metodik

Výše popsané workflow je samozřejmě ideálním případem. Postup může být pro různé weby jinak koncipovaný. Rozepisovat strukturu jednotlivých kroků by nebylo na jeden článek a možná ani ebook, ale v kostce o linkbuildingu si snad každý dokáže alespoň částečně udělat představu.

9Kvě

Jak na pravidelný monitoring vlastního brandu a dotazů pomocí nástroje Marketing Miner

Monitoring považuji za jeden ze základů každého funkčního online podnikání a jeho pokročilejší implementaci za generátor skvělých podkladů pro linkbuildera. Řekněme si na rovinu, že koho nezajímá, kde o jeho brandu na internetu lidé zmiňují nebo jaké webové stránky navštěvuje cílová skupina, která se baví o určitém téma, ten přichází o obrovský potenciál. Z toho důvodu, jsem se rozhodl sepsat kratší návod k tomu, jak za pomoci nástroje Marketing Miner monitorovat výskyt nově vzniklého obsahu kolem určitého téma nebo brandu a jak jej využít.

Co je monitoring online médií?

Monitoring obecně se zabývá sledováním publikovaného obsahu médií a jeho využitím na straně klienta. V našem případě, se bude jednat o monitoring obsahu webových stránek (nikoli sociálních sítí) a analýzu zmínek v nich. Zjednodušeně řečeno tedy funkcionalitou, která bude uživateli navracet informaci o tom, kde se mluví o dotazu, jež specifikoval.

Pojďme si to ukázat na jednoduchém scénáři:
„Jsem Filip Podstavec a chci vědět, kde o mě kdo co napíše ideálně v krátké časové odezvě, abych mohl na zmínky o svém brandu reagovat. Napíšu tedy nějakému nástroji, aby sledoval v rámci monitoringu dotaz „Filip Podstavec“. Ten poté jakmile narazí na obsah, ve kterém je shoda s frází Filip Podstavec, zašle mi danou URL do emailu.“
Takto hodně zkráceně jak funguje v našem případě monitoring.

Jaké nástroje lze k němu využít?

Nástrojů, které zprostředkovávají monitoring je hodně. Některé zdarma (většinou kvalita nic moc), některé placené a některé i ultraplacené. Osobně jsem měl dobrou zkušenost například s následujícími:

 • Marketing Miner (můj vlastní, zdarma do několika opakovaných reportů a dotazů na vstupu)
 • TalkWalker (placený velmi drahý, založený na monitoringu obsahu webových stránek)
 • Mention (placený, crawler založený na zmínkách v sociálních sítích)

Konkrétně my si dnes ukážeme, jak si nastavit základní monitoring v nástroji Marketing Miner.

Návod jak nastavit pravidelný monitoring v nástroji Marketing Miner

Vezmu to krok za krokem. První věc, kterou potřebujete, je účet v nástroji. Ten získáte tak, že se v sekci registrace buď zaregistrujete pomocí hesla nebo svého Google účtu. Měli byste se dostat na dashboard, který vypadá následovně:

Marketing Miner Dashboard

Marketing Miner Dashboard

Zde je potřeba si zvolit, jaký vstup budeme do nástroje vkládat. V našem případě jde o fráze (ať už jde o brand nebo jiné dotazy), proto v horním menu přejdeme na Keyword Minery. Měli bychom se dostat na stránku podobnou této:

Vložení dat do Keyword Mineru

Vložení dat do Keyword Mineru

Potřebujeme na vstupu pouze pár dotazů, takže použijeme schránku, kterou nám nástroj vrátil. Do té je třeba zadat dotazy, oddělené řádky, ke kterým chceme získávat data.

Já bych například rád monitoroval svůj brand a brand Marketing Mineru. V nástroji lze zadávat na vstup dotazy úplně stejně jako ve vyhledávači Google. Pokud tedy například použiji dotaz filip podstavec, bude mi nástroj vracet veškeré nově vzniklé URL, na kterých se objeví slova filip a podstavec. Což zrovna v případě mého jména je trochu problém, jelikož takových stránek je hodně, ale málokdy se baví opravdu o mně (většinou komentuje nějaký Filip článek o podstavcích).

Proto použijeme (stejně jako když se hledá na Google) přesnou shodu, tedy uvozovky před a na konci fráze. Můj dotaz tedy bude vypadat následovně: „filip podstavec“ (včetně uvozovek).

Dále ponechám zvolen CZ trh (česká vlaječka vedle tlačítka Vybrat Minery) nebo v případě, že se můj brand vyskytuje i v jiných oblastech, tak zvolím jiný trh. A kliknu na tlačítko Vybrat Minery. Před stisknutím tlačítka by v mém případě nastavení vypadalo asi následovně:

Ukázka vstupu při brand monitoringu

Ukázka vstupu při brand monitoringu

Po prokliknutí na tlačítko Vybrat Minery bychom se měli dostat do sekce výběru minerů, kde pouze stačí zvolit data, které chcete o vstupu získávat. V našem případě jde miner Keyword/Brand Monitoring. Tento miner se podívá dle zadání X dní nazpět do indexu a zjistí, o jakém novém obsahu se dozvěděl, který odpovídá zadaným dotazům. Kolik dní se má podívat zpět si můžete zvolit po jeho zaškrtnutí:

Ukázka nastaveníp o zaškrtnutí Keyword/Brand Monitoringu

Ukázka nastavení po zaškrtnutí Keyword/Brand Monitoringu

Kdybychom chtěli jednorázový výstup, stačilo by nyní kliknout na Získat data a miner by zpracoval výstup, kde bychom se podívali na to, kde se o našem brandu zmiňují za posledních X dní. My ale chceme pravidelný monitoring, který nám bude chodit denně do emailu. Za tímto účelem je zde tlačítko Zpracovávat pravidelně, které se po prokliknutí změní na selectbox s výběrem frekvence zasílání zmínek.

Nastavení frekvence zasílání reportu

Nastavení frekvence zasílání reportu

Jelikož jsme nároční a potřebujeme o tom, kde se o nás baví, vědět co nejdříve, zvolíme denní frekvenci zpracování reportů a u Keyowrd/Brand Mineru získávání dat za poslední den a stiskneme tlačítko Získat Data. A je hotovo! Marketing Miner pro nás každý den zpracuje report o tom, kde se o našem brandu někdo zmiňoval a zašle ho automaticky ke stažení do emailu.

Výstup pro „Marketing Miner“ za poslední týden tak vypadal následovně (stahováno dne 8.5.2016):

Je na vás, jakou si zvolíte frekvenci reportů nebo co budete monitorovat (konkurence,…).

Příklady sledovaných dotazů a jejich využití

Brand samozřejmě není zdaleka jediná věc, kterou je dobré sledovat. Pojďme se na to podívat například z pohledu linkbuildera, kterému se mohou hodit následující podklady:

1) Monitoring brandu

Viz. návod, který jsme si ukazovali výše. Monitoring brandu je úplným základem, který nám dá přehled o tom, kde jsme byly zmínění nebo co o nás kdo napsal. Pojďme si ukázat pár pokročilejších příkladů:

Příklady dotazů

„filip podstavec“ -site:podstavec.cz
„marketing miner“ OR „marketingminer“

V prvním příkladu monitoruji svůj brand v přesné shodě, ale z výsledků jsem schválně vyloučil svůj web (na kterém budu sice zmiňován asi často, ale moc mě tu nezajímá). V druhém příkladu zase monitoruji v přesné shodě obě verze názvu nástroje Marketing Miner, jak je lidé píší.

2) Monitoring dotazovacích frází

Jednou z nejpoužívanějších metod v linkbuildingu je právě monitoring dotazovacích frází. Vezměme to nejprve z druhé strany – v případě, že váš klient nebo vy sami vytvoříte obsah, který je odpovědí na některý z frekventovaných dotazů uživateli (například „Jak vybrat správné bezpečností dveře“) a obsah má opravdu hlavu a patu, pak se stáváte pro uživatele jednou z nejlepších možných odpovědí.

V případě, že budete monitorovat trh na dotazovací frázi, se tak budete dostávat k relevantním téma na různých fórech, diskuzích či komntářích, ve kterých svůj obsah můžete v případě, že uživateli doopravdy pomůže, doporučit.

Příklady dotazů

jak vybrat plenky
jak * plenky
site:emimino.cz/diskuse/ plenky

V prvním příkladu jednoduše monitoruji obsah, který obsahuje dotaz jak vybrat plenky. V druhém příkladu hvězdička supluje (stejně jako v Google) jakýkoli dotaz, takže budu dostávat odpovědi jako jak vybrat plenky, jak cokoli plenky, jak protékají plenky, apod. Ve třetím, trošku specifickém příkladu zase sleduji pouze výsledky, které jsou na diskuzi portálu eMimino a jakmile se někde v diskuzi na daném portálu objeví téma, spojené s plenkami, tak se o něm dozvím.

3) Monitoring bezpečnosti vzniklého obsahu

V mnoha případech (primárně pokud jste větší společnost v konkurenčním prostředí) je dobré si hlídat, zda na vás někdo nevytváří negativní obsah či odkazy. To můžete jednoduše zajistit denním monitoringem dotazu, uvedeného níže:

Příklady dotazů

brand (viagra OR sex OR porn OR botox OR casino OR roulette OR xxx OR drugs OR drogy)
„Filip Podstavec“ (viagra OR sex OR porn OR botox OR casino OR roulette OR xxx OR drugs OR drogy)

V prvním dotazu je ukázka, kde není vyplněn název brandu a za ním fráze, se kterými pokud se brand vyskytne někde v obsahu, tak je to problém. V druhém dotazu je již reálná ukázka použití u brandu Filip Podstavec.

4) Monitoring konkurence

Stejně, jako můžete monitorovat svůj brand, tak můžete monitorovat konkurenci. Tak se dozvíte, kde se o konkurenci mluví, do jakých médií investuje a kde se objevuje a inspirovat se jí. Konkurenci není dobré monitorovat denně, ale spíše týdně až měsíčně a poté udělat analýzu domén, na kterých se zmínky o konkurenci vyskytli a zvážit jejich využití. Stejně tak lze tímto způsobem sledovat frekvenci výskytu konkurence a určovat, v jakých obdobích a do jakých médií investuje.

Příklady dotazů

Linki OR „Zdeněk Dvořák“
„Pavel Ungr“

5) Monitoring nově vzniklého obsahu konkurence

Stejně, jako můžete monitorovat brand konkurence, můžete monitorovat nově vzniklý obsah, který produkuje. Stačí k tomu operátor site: a poté vždy jednou za čas kontrolovat, jaký nov+ vzniklý obsah konkurence vytvořila.

Příklady dotazů

site:linki.cz
site:blog.bloxxter.cz

Jaké všechny operátory mohu použít?

Více o operátorech, které můžete při monitoringu využít, naleznete na:

Závěrem

Monitoring je jedním za základů pro téměř každého podnikatele. Po dnešním článku byste měli být schopni monitorovat a identifikovat, kde se mluví o vás, vaší konkurenci a relevantních téma. Všem, kteří svůj brand do nynější doby nemonitorovali, doporučuji ihned začít. Ja naivní myslet si, že jste tak malí, že se o vás nikdo nikde nebaví naopak tak velcí, že by si nikdo nic nedovolil.

Na druhou stranu, vědět o tom, kde se o vás mluví je možná skvělé, ale důležitější částí je, jak na takové výstupy adekvátně reagovat. To už by ale bylo na samostatný článek, na který se můžete těšit později 🙂

24Dub

Startuji projekt Marketing Miner

Je tomu již doba, co jsem na svůj blog něco sepsal. O to větší mám radost, že jsem se k tomu dokopal s novým projektem Marketing Miner, který byl posledních 7 měsíců téměř denní součástí mého života a o kterém bych vám rád napsal pár řádek.

Marketing Miner - Data miningový MacGyver pro online marketéry

Co je Marketing Miner?

Marketing Miner je takový data miningový MacGyver pro online markeťáky. Dokáže vám na základě vstupu získat data, důležitá pro rozhodování o vašem marketingu. Vstupy jsou 4 druhů:

 • Fráze (filip, seo, linkbuilding,…)
 • Domény (marketingminer.com)
 • URL (https://www.marketingminer.com/)
 • Názvy produktů (Lenovo IdeaPad G50-30 (80G001TYCK) SK)

Když to hodně zjednoduším, tak nástroj funguje tak, že uživatel vydefinuje jeden z výše uvedených druhů vstupu (například soubor sitemap s URL domény nebo produktový feed eshopu) a v druhém kroku zvolí jaká všechna data chce ke vstupu získat.

U frází to mohou být například jejich hledanosti, pozice domény uživatele na dané fráze ve výsledcích vyhledávání Google a Seznam a mnoho dalšího. U produktů například přehled napárovaných produktů ve službách Heureka.cz a Zbozi.cz nebo počet konkurentů, pozice či nejvyšší a nejnižší cena na příslušných produktových kartách. U URL to zase může být například přehled URL, které mají/nemají zaindexované vyhledávače Google nebo Seznam, návrhy v rámci optimalizace rychlosti načítání, screenshoty a mnoho dalšího.

Proč jsem se vůbec do vývoje takového nástroje pouštel?

Prvotní inspirace vznikla tak, že jsem podobný nástroj potřeboval nejvíce sám a díky kolegům, kteří jej postupně začali používat, se postupně překotil v komerční nástroj.

Marketing Miner je ale hodně odlišný od klasických nástrojů, se kterými online markeťáci pracují. Nevytváří vám krásné grafy, dashboardy a nepodsouvá vám co byste měli dělat. Naopak oproti tomu z různých (často i velmi těžko dostupných) zdrojů mi získává data jako podklady, pro moje rozhodování. Co s nimi udělám, jak je zpracuji nebo jak výstup použiji, záleží čistě na mně. Často tak mohu výstupy nahradit jiné nástroje, ale nikoli jejich zpracování, ukládání historie apod. (tedy pokud si historii sám někde mimo pravidelně neukládám).

A proč vám o tom tady vůbec píšu?

Jelikož před týdnem došlo ke spuštění nové mezinárodní verze a já bych vám ji rád představil včetně pár tipů a ukázek toho, co nástroj dokáže. Stejně tak počítejte, že časem sem postupně přibude pár návodů, jak pomocí tohoto nástroje získávat některá data a jak s nimi pracovat. No nic, pojďme se do toho pustit. Pro ukázku jsem vybral pár příkladových minerů. Je jich celkem přes 30, takže rozepisovat je zde všechny by bylo pomalu na ebook:

Keyword Miners

Keyword Miners

Keyword Minery

Minery, které potřebuji na vstupu set frází. Příklad vstupního datasetu:

Filip
Linkbuilding
Linkbuilder
Link building

Search Volume

Search volume je miner, který pro mě získává data o hledanosti vložených frází ve zvolené zemi. Po vložení výše uvedeného datasetu a zvolení mineru Search Volume v druhém kroku, ziskávám následující dataset:

Wiki k tomuto mineru s popisem sloupců:

https://www.marketingminer.com/cs/miners/by-data/keyword

Jak a kdy využiji taková data?

Kdykoli, kdy budu dělat analýzu klíčových frází nebo průzkum hledanosti, trendovosti či průměrné ceny prokliku frázi trhu.

SERP Ads

Miner, který získává data o PPC reklamách z výsledků vyhledávání Google a Seznam. Jednoduše se dotáže vyhledávače na všechny vámi vložené fráze a v případě, že se na stránce vyskytuje placená pozice, tak stáhne informace o ní. K tomuto mineru jsem vstupní data schválně trochu změnil, protože u výše uvedených frází téměř nebyly reklamy. Výstup si můžete prohlédnout zde:

Výstupem jsou data o konkurenci v rámci placeného vyhledávání. Z postupu, jak získat data a jak je analyzovat v OpenRefine, jsem udělal i krátký videonávod:

SERP Position

SERP Position získává pro mě informace o tom, na jaké pozici se mnou specifikovaná doména nachází. Jedná se o takovou jednoduchou kontrolu pozic v Google a Seznam. Na vstup vydefinuji fráze, na které chci, aby miner zkontroloval mou pozici a v druhém kroku specifikuji svou doménu. Výstup může vypadat například následovně (testováno pro doménu podstavec.cz):

Landing Page

Jaká je podle vyhledávače ideální vstupní stránka určité domény vůči dotazu? Landing page miner se dotáže obou vyhledávačů přes dotaz site:domena.tld fráze a stáhne první výsledek. Dokážete tak nad větším datasetem identifikovat, zda a jakým způsobem máte pokryté klíčové fráze z analýzy klíčových frází.

Příklad výstupu:

Využití dat z výstupu:

Například jednduchá kontrola oproti analýze klíčových frází, kdy vezmu na vstup všechny fráze z klíčovky, projedu je landing page minerem a poté kontroluji, které fráze mám pokryté, které ne a primárně zda je landing page odpovídající.

Related Websites

Důležitý miner pro všechny linkbuildery, sloužící k průzkumu trhu. Jednoduše mu na vstup dáte fráze, které specifikují cílovou skupinu webů, o kterých chcete mít přehled. Miner poté stáhne první stránku vyhledávání Google a Seznam, oseká výsledky na domény a určí tak důležité domény mezi specifikovanými. Může se hodit jako linkbuilderům pro průzkum trhu, tak SEO konzultantům k určení primární konkurence v SERP.

Výstupem mineru jsou dva listy. Jeden se základním přehledem o tom, jaké domény mají nejvíce výskytů mezi výsledky vyhledávání daných frází. Příklad zde:

A druhý, podrobnější, který ukazuje i na jaké dotazy byla která doména vidět:

Domain Minery

Minery, které na vstupu očekávají doména.tld. Příklady vstupu:

podstavec.cz
linki.cz
openrefine.cz

Contact Finder

Contact finder je asi nejsilnějším hráčem domain minerů. Projde doménu, stáhne Whois a na základě algoritmu se snaží určit prioritně používaný email, kontaktní stránku a URL stránek na sociálních sítích dané domény.

Příklady výstupu:

Možnosti využití:

Například automatizované získání kontaktů

Related Websites

Miner, fungující na bázi kocitací. Hodně zjednodušeně funguje tak, že se Google dotáže přes operátor related:, který těchto vazeb využívá a na základě jich vrátí konkurenci nebo podobné domény, jako zjišťované. Například následovně:

https://www.google.cz/search?q=related%3Alinki.cz

Příklad výstupu:

URL Minery

URL Minerů je hodně, tak jsem vzal výseč z nich, použil sitemap svého blogu a aplikoval následující minery:

 • Status Code (navrací stavový kód URL)
 • PageSpeed Miner (zkontroluje URL skrze nástroj https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ a navrátí k ní návrhy z hlediska použitelnosti a rychlosti načítání)
 • Security Analysis (miner, napojený na Google Security API, který kontroluje, jestli Google na dané URL neví o nějakém Mallware apod.)
 • Validity Checker (Kontrola validity kódu. Miner nevrací konkrétní doporučení, pouze počet chyb a varování na vložené URL.)
 • Screenshot (Ofotí stránku z mobilního a dekstopového zařízení a odkaz na screenshot vloží do výstupní tabulky)
 • Fulltext Index Checker (Pro mě asi nejdůležitější ze všech. Miner, který vezme danou URL a zkontroluje, zda ji vyhledávače jako Google či Seznam mají zaindexovanou. Při vložení sitemap tak můžete jednoduše kontrolovat, jaké části webu nemají vyhledávače zaindexované a proč.)

Tedy konfiguraci ukázanou na obrázku níže:

kontrola URL

kontrola URL

Výstup těchto minerů si můžete prohlédnout zde:

URL Minerů je celkem 10.

Product Minery

Produktové minery slouží primárně vlastníkům eshopů. Na základě produktového XML feedu najdou napárovaný produkt ve srovnávačích zboží (v zahraničí i v některých jiných službách jako je eBay apod.) a poté získají podrobnější informace o tom, jak si eshop, definovaný uživatelem, vede.

Minery poskytují informace o tom, kolik konkurentů se u daného produktu zvolené služby vyskytuje, jaká je nejvyšší/nejnižší cena, hodnocení produktu, kategorizaci a mnoho dalších informací.

Udělal jsem příklad na pár produktech eshopu Alza.cz za použití Heureka mineru viz.:

Možnosti využití:

Jak u koho. V případě vlastníků eshopů například orientace cenotvorby v kategoriích na základě získaných dat. Nebo identifikace cenově citlivých či špatně zvolených kategorií. Získání přehledu pozic a dle toho určení strategie biddingu v dané službě. Přehled napárovaných produktů a mnoho dalšího.

Závěrem

Minerů je násobně více (celkově jich je aktuálně 33 a na dalších se pracuje). Výše uvedený je výčet pouze těch důležitějších, které věřím, že by mohli čtenáře mého blogu zaujmout nebo jim nějak pomoct.

Asi nejlepší bude, když tahání dat z Marketing Mineru vyzkoušíte sami – nástroj je v základní omezené verzi zdarma a naleznete jej na https://www.marketingminer.com/. Jakýkoli feedback budete mít, zkuste jej prosím rozepsat a poslat mi na feedback@marketingminer.com.

Nástroj budeme ještě pár následujících měsíců dodělávat, takže se můžete těšit na nové minery a funkcionality jako možnost naplánování automatického zpracování reportů, získávání dat z nástrojů Ahrefs a MajesticSEO, přímý export do Google Docs apod. A pak hurá na zahraniční trhy (tedy doufejme). Tak nám držte palce 🙂 Díky všem!

16Bře

Analýza a kontrola zpětných odkazů

Už dlouho nepoužívám žádný nástroj, který by mi kontroloval umístěné zpětné odkazy u mých partnerů a zakoupených pozic. Ani mi to moc nedává smysl v době, kdy si takovým chování mohu spíše uškodit. Kontrolu zpětných odkazů ale používám v případě, že chci dokontrolovat reálný stav odkazového profilu svého klienta a vyhodnotit jeho současný stav.

Crawleři nástrojů k analýze odkazového profilu nemají přehled o aktuálním stavu vašeho odkazového profilu. Ač se jej snaží zachytit co nejvěrněji, nemohou vědět o každém smazaném nebo získaném odkazu a nedokáží zareagovat na změnu aktivně. Dochází proto ke zkreslení dat, které můžete odstranit tím, že se podíváte, zda váš odkaz na URL stále existuje. S těmito „existujícími“ odkazy poté můžete pracovat, analyzovat je a vyhodnocovat jejich efektivitu. Níže naleznete krok za krokem návod, jak zkontrolovat, zda odkazy stále existují, jak k nim dostat data z Google Analytics a jak je poté vyhodnocovat a pracovat s nimi:

Update: Kontrolujte pomocí Marketing Mineru

Kontrolujte si automatizovaně existenci svých odkazů a dokonce i jejich umístění pomocí nástroje Marketing Miner. Návod jak na to naleznete zde:
https://www.marketingminer.com/cs/academy/seo/analyza-a-kontrola-zpetnych-odkazu-a-odkazoveho-profilu

Jak na to?

Občas používám ScrapeBox Free Link Checker. Je zdarma a stačí do něj vložit dva soubory – jeden s URL, které vlastníte a druhý s URL, na kterých chcete své URL (z prvního souboru) hledat. Link Checker zapnete a za pár minut dostanete info o tom, na jakých URL se váš odkaz nachází.

Trochu složitější postup, při kterém používám OpenRefine si ukážeme podrobněji. Dostaneme tak z odkazového profilu více dat, se kterými můžeme pracovat a přesuneme se od tupého hlídání existence odkazů ke kontrole a vyhodnocování jednotlivých zdrojů.

OpenRefine

Kdo nemá, může si stáhnout na http://openrefine.org/download.html. Kdo má, bude potřebovat si do OpenRefine nainstalovat dvě rozšíření, se kterými budeme pracovat a to konkrétně VIB-Bits a Refine stats. Obě tyto rozšíření nainstalujete tak, že je rozbalíte do subsložky /webapp/extensions/, ve které máte nainstalován OpenRefine a vypnete/zapnete jej.

Získání datasetu ke kontrole a vyhodnocení odkazů

Nejprve je třeba získat někde data o odkazovém profilu. V tomto příkladu jsem si stáhl data o doméně Podstavec.cz z nástroje na analýzu odkazových profilů Ahrefs. Je čistě na vás, odkud základní dataset stáhnete (MajesticSEO,Webmaster tools, Collabim…), ale měl by obsahovat záznamy o zpětných odkazech a ideálně i jejich konkrétní umístění(URL).
Data z Ahrefs

Import dat do OpenRefine

Poté je třeba spustit OpenRefine a vytvořit nový projekt na základě datasetu viz. výše. To uděláte tak, že do sekce „Create project“ vložíte soubor se staženými daty a v dalším kroku pomůžete OpenRefine určit kódování a hlavičku importovaného datasetu.

Import dat

Takto vypadal import mého datasetu

Získání informace o existenci odkazu

Poté, co je projekt naimportován, můžeme se pustit do získávání, zpracování a vyhodnocování dat. V projektu u sloupce s konkrétními odkazy (v mém datasetu sloupec Referring Page URL) klikněte na šipku dolů a vyberte Edit column -> Add column by fetching URLs(tedy vytvoření nového sloupce na základě staženého obsahu z URL). Nastavte 500 ms Throttle delay (zpoždění mezi dotazy) a nazvěte nový sloupec. Poté stiskněte OK a chvíli počkejte.

Stažení obsahu z URL

OpenRefine bude postupně stahovat obsah z jednotlivých URL. Poté co proces dojede, vybafne na vás změť zdrojových kódů. Nelekněte se – to je správně. Nyní je třeba u sloupce se zdrojovým kódem kliknout opět na šipku, zvolit Edit cells -> Transform a jako výraz zadat následující kód:

if(value.contains("vaseDomena.tld"), true, false)

Tím se OpenRefine podívá do zdrojového kódu a zjistí, zda někde v obsahu nalezne řetězec „VaseDomena.tld“ a pokud ano, vepíše do daného sloupce true, jako že nalezl nebo false, jako že nenalezl. Někdo by mohl namítat, že to není ověření jisté, jelikož nekontroluje, zda je vaše doména v URL a zda není odkaz nofollow. Máte pravdu, osobně ale většinou řeším spíše zmínky než tvar odkazu a spíše efektivitu než jeho umístění.

Výraz pro získání informace, zda zdrojový kód obsahuje řetězec podstavec.cz

Výraz pro získání informace, zda zdrojový kód obsahuje řetězec „podstavec.cz“

Pozor – málokdy, ale občas se stane, že OpenRefine nestáhne obsah stránek (důvodů může být mnoho). Aby se vám nezjištěný obsah nepletl do vyhodnocování, je dobře použít Facet by blank a smazat URL, ze kterých nešel obsah stáhnout.

Nyní máme pohromadě data o tom, kde jsou stále vaše odkazy umístěny. Pojďme více do hloubky.

Výkon jednotlivých URL

To, že mám informace o tom, na jakých URL mi odkaz stále funguje je hezká věc, ale nepříliš informačně hodnotná. Důležitou informací pro linkbuildera je především výkon jednotlivých odkazů. Tedy informace o tom, kolik návštěv, konverzí, nových návštěvníků…prostě kolik KPI jednotlivé pozice splnili a jak se vyplatí (vrátila se nám reklamní pozice v prodejích?…).
Ten získáme tak, že stáhneme tato data z Google Analytics a napárujeme je s projektem v OpenRefine.

Základní dataset získáte tak, že v Google Analytics v sekci Všechny odkazující stránky přidáte jako sekundární dimenzi Trasu odkazujících stránek a tu vyexportujete. Výsledek v Google Analytics by měl vypadat podobně jako:

Trasa odkazujících stránek

Trasa odkazujících stránek

Tip:

Nezapomeňte, že z Google Analytics exportujete pouze data, která vidíte. Proto si nechte zobrazit co největší počet řádků. Nezapomeňte reporting omezit na časové období, které chcete hodnotit.

Import a zpracování dat v OpenRefine

Tento dataset podobně, jako první, naimportujte jako nový projekt do OpenRefine. Jediný rozdíl je v tom, že budete muset zadat při importu projektu ignoraci prvních 6ti řádků, které jsou v exportu z Google Analytics zbytečné. Po importu projektu je třeba nejdřív sloučit dva sloupce se zdrojem a odkazující landing page, abychom získali zdrojovou URL zpětného odkazu. To uděláme tak, že klikneme na šipku u sloupce Trasa odkazujících stránek a vložíme kód:

cells["Zdroj"].value + value

Čímž v podstatě řekneme OpenRefine, aby spojil tyto dva sloupce a vytvořil nový se spojenou URL. Tímto máme správně zdroje odkazů a můžeme tak jejich data napárovat.

Ošetření vstupů

Předtím, než ale budeme data párovat, je třeba je dostat na stejná znění. Tedy aby ideálně všechny URL byly bez http://www (jinak by se nenapárovali například odkazy www.podstavec.cz a podstavec.cz, což jsou stejné zdroje). Vraťme se tedy do prvního projektu, kam chceme data dostat a osekejme jednotlivé URL na holou verzi.

To uděláme tak, že u sloupce s odkazy (v mém případě Referring Page URL) klikneme na šipku a poté na Edit cells -> Transform. Do výrazu zadáme následující kód, který oseká všechny URL:

value.split("http://")[0].split("www.")[0]

Ošetření vstupů

Ošetření vstupů

A poté raději ještě jednou s verzí https:

value.split("https://")[0].split("www.")[0]

Napárování dat

Teď nám zbývá napárovat data z druhého projektu, ve kterém máme data z Google Analytics. K tomu nám pomůže jedno z rozšíření, které jsme si do OpenRefine nainstalovali.

Klikněte na šipku u sloupce s odkazy (v mém případě Referring Page URL), poté Edit Columns -> Add column from other projects. Tím se dostanete k následujícímu oknu:

Přidání dat z jiného projektu

Přidání dat z jiného projektu

V něm zvolte projekt, ve kterém máte data z Google Analytics a do Select matching column vložte sloupec, podle kterého se mají data napárovat (V mém případě Celá URL). Poté níže zvolte data, která chcete k odkazům z druhého projektu získat (návštěvy, konverze,…).

Výsledek by měl vypadat nějak takto:

Výsledek

Výsledek

Co s tím a jak postupovat dále?

Proces lze z větší části automatizovat a dotahávat pouze aktuální data. Celý proces popsaný výše by měl v reálu zaberat člověku, který s OpenRefine umí, cca. 5-10 minut (pokud nepočítám získávání zdrojových kódů ze stránek, které může běžet na pozadí).

Nyní máme data o zpětných odkazech a jejich výkonu. Využití je čistě na vás, ale níže uvedu pár příkladů které občas sám dělám:

 1. Vyhodnocování návratnosti investic do reklamních pozic na základě vytažení dat o jejich cenách
 2. Analýza efektivity jednotlivých kanálů pomocí Scatterplot Facetu (Návštěvy X Cena, Návštěvy X Konverze,…)
 3. Vyhodnocování počtu přivedených efektivních návštěv (Návštěvy s určitou strávenou dobou na stránkách, počet přivedených návštěv a jejich bounce rate,…)
 4. Hodnocení efektivity linkbuildingu
 5. Vyhodnocování kvalitních, ale častěji i nekvalitních zdrojů při identifikaci odkazů k odstranění penalizovaného klienta (Nepřináší vám získaný odkaz žádnou návštěvnost? Asi nepůjde o zrovna kvalitní odkaz…)

Nejde o analýzu, kterou bych každý týden dělal klientovi, ale často jako kvartální zhodnocení odkazového profilu a spolupráce. Napadá vás jiné použití? Používáte podobnou metodu na vyhodnocování? Nebo používáte Collabim či SEMOR a spokojíte se s daty z nich? Pomohl vám výše popsaný návod? Budu rád za připomínky a dotazy 🙂

11Bře

Google se zaměřil na Italské a Španělské spammery. Dojde i na Česko?

Méně než před měsícem Matt Cutts oznámil, že se Google soustředí na polské odkazové spammery. Hned na to na německé odkazové spammery. 10.března oznámil následující dvě kachny k zastřelení – Španělsko a Itálii:

Tažení Google pokračuje a uvidíme, jaké bude mít dopady i v těchto státech. V Německu si podal společnost, poskytující „lyngbyldyng“ a v Polsku zase dvě odkazové sítě (případně co jsou odkazové sítě naleznete zde).
europa

Co kdyby došlo i na Česko?

To by byla krása 🙂

Vlastníci tisíců webových stránek pouze pro články a odkazy by se začali potit a portály jako Placla.cz ztrácet „spam“ blogery. Majitelé stránek, které „lynkbyldyngovali“ by se potopili ve vyhledávání ještě více do neznáma a pykali za své činy. Google ve svém úspěšném tažení Evropou bude pokračovat a otázkou není jestli se dostane i na Českou republiku, ale kdy. Zkuste se nad tím zamyslet, dokud je čas…

© Copyright 2014, All Rights Reserved